logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Ďalšie opatrenia manažmentu hotela na ochranu životného prostredia

Opatrenia na ochranu životného prostredia prijímané vedením hotela treba rozšíriť o tie, ktoré sú aplikované samotným manažmentom, obchodným tímom, pracovníkmi údržby a techniky ako aj na úseku MICE alebo wellness oddelení. Nižšie uvedené inšpiratívne príklady dobrej praxe ukazujú, že sa management má zasadiť o obmedzenie používania papiera a čo najviac obmedziť tlačové výstupy. Čo ide, to treba previesť do digitálnej podoby. Do kancelárskych priestorov sa inštalujú nádoby alebo jutové tašky na separovaný zber, svoje pravidlá má vetranie a klimatizácia v kancelárii. Vedenie hotelu alebo spoločnosti sleduje na mesačnej báze spotrebu jednotlivých médií a vyprodukovaného odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu. Tieto úlohy väčšinou zaisťuje vedúci technického oddelenia či hlavný údržbár, v menších prevádzkach rozhodne o zodpovednej osobe majiteľ. Vedenie pravidelne školí svoje tímy a predstavuje ďalšie prijaté opatrenia v green managemente čím odstraňuje nevedomosť personálu a šíri osvetu medzi hosťami. Vedenie je hybnou silou zmien v ekologickom úsilí, ono rozhoduje o bezobalových dodávateľoch, o nádobách na odpad a spôsobe triedenia odpadu, o lokálnych alebo rovnako zmýšľajúcich dodávateľoch, o spôsobe zákonnej evidencii atď. Vedenie v spolupráci s tímom Sales a marketingu reaguje na reakcie zo strany hostí, a zvyšuje tak povedomie o aktivitách v ochrane životného prostredia cez sociálne siete alebo na OTA´s portáloch v hlavičke zápisu. Obchodný tím pripravuje úpravu cien za ponúkané služby ako istú kompenzáciu za náklady, ktoré sú potrebné na zavedenie niektorých opatrení. Investovanie do rozvoja hotela v environmentálnej oblasti zaisťuje hotelu konkurenčnú výhodu do budúcnosti.

Dôležitú úlohu má technické oddelenie a údržba hotelu. Ich nezastupiteľná úloha je v prevencii a pravidelnej kontrolnej činnosti vykurovacích systémov, chladiacich systémov, v starostlivosti o filtre lapača tukov, o vozový park, o pozemky a porasty, o odpady. Autobatérie, pneumatiky či motorový olej sa odovzdávajú predajcom k ich odbornej likvidácii a nepatria do odpadových nádob, rovnako ako akumulátorové batérie používané na izbách. Polievanie porastov a starostlivosť o pozemky si údržba rieši sivou alebo dažďovou vodou. Ak v hoteli existuje lis na plast, lis na konzervy alebo lis na kartóny, udržiava ich údržba vo funkčnom stave. Lisy napomáhajú optimálnemu naplneniu kontajnerov a bez ohľadu na to, je dôležité sledovať triedenie odpadov a ich vývozy, ktoré bývajú ovplyvnené sezónnosťou, konferenčnými akciami a eventami. V budúcnosti budú ceny za vývoz odpadov narastať. Kontajnery alebo odpadové nádoby by mali byť opatrené proti nežiadúcemu vniknutiu. Istou formou odpadu je stočné – poplatok za odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Jeho výšku ovplyvňuje mokrá prevádzka hotela ako wellness, bazén, podvodné kúpeľné vane a iné. Výhodou je odpadovú vodu znovu využívať a používať ju na upratovanie alebo na splachovanie toaliet. Ak má hotel nadbytočný majetok či nepotrebný inventár, potom ho formou burzy možno ponúknuť kolegom hotelierom alebo sa ho zbaviť odvozom do zberného dvoru.

Vo wellness zónach je dôležité znižovať spotrebu pitnej vody pomocou inštalácie perlátorov na vodovodné batérie a sprchové ružice. Pokiaľ je tato prevádzka vybavená recyklovateľným WC papierom a papierovými uterákmi resp. osušovačmi rúk, duálnym splachovacím systémov na toalete, telovým šampónom a mydlom z odbúrateľných obalov, je to v súlade s ochranou životného prostredia. Odpadová voda sa využije ako voda sivá pre ďalšie potreby hotela.

Konferenčné akcie v offline forme prinášajú veľké množstvo vyprodukovaného odpadu vystavovateľmi, účastníkmi, sprievodnými akciami, hosťami a brigádnikmi a na to musí vedenie hotelu pamätať. Tento odpad vzniká pred akciou, počas akcie a po jej skončení. Konferenčné akcie v online prostredí alebo v hybridnej forme tuto záťaž znižujú. Ak je nutné používať na akciách alebo cateringu plastový riad, potom iba z recyklovateľných materiálov. Nedopitá voda účastníkov akcie sa využíva na upratovanie podlahy alebo zalievanie kvetov. Kávová usadenina poslúži ako bioodpad. Pri množstve vyprážaných jedál vzniká použitý olej, ktorý vykupuje ako nebezpečný odpad externá spoločnosť. Pri výrobe jedál pre klientov MICE akcií vzniká tiež množstvo odrezkov zo zeleniny a ovocia, ktoré je možné spracovať na čatní, čipsy, smoothies, rôzne polievky a šaláty a zvyšok tvorí bioodpad. Danú lokalitu, kde sa MICE akcia koná, môže šéfkuchár hotelu zviditeľniť ponukou jedál z lokálnych a tiež sezónnych produktov. Výrobky v jednorazových plastových obaloch sa obmedzujú. Zálohovanie obalov zo skla alebo keg sudov sú štandardom, zvyšné fľaše patria do kontajneru na separovaný odpad, ktorého základ tvoria nádoby na plast, sklo, papier, zmesový komunálny odpad a bioodpad. Konferencie a tomu podobné veľkokapacitné akcie alebo eventy vyprodukujú množstvo neskonzumovaného jedla. Stálo by za úvahu riešiť tento druh odpadu cez objednávku jedál vopred, vynormovať množstvo surovín, toto objednať a pripraviť pre účastníkov akcií. Za úvahu tiež stojí darovať neskonzumované jedlo charitatívnym organizáciám, ktoré ich rozdelia medzi potrebných. Potraviny pred exspiráciou potom venovať potravinovej banke alebo sociálnym zariadeniam po dohode s ich vedením.

Tagy článku:

Zdieľajte článok: