logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Pravidlá ochrany osobných údajov

Webová stránka využíva súbory cookies k vylepšeniu zážitku návštevníka stránky pri práci s webem. Súbory cookies sa využívajú k tomu, aby stránka www.hotelovydoktor.com lepšie fungovala a najmä slúžila potrebám mojich klientov a tiež aby som mal spätnú väzbu, akým sa stránky využívajú a tiež pre marketingové účely. Akceptáciou pravidiel vyjadruje návštevník stránok súhlas. Prípadnú úpravu návštevník stránky vykoná v nastavení cookies.  

PRAVIDLÁ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

  1. Poskytovateľ spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.
  2. Správcom osobných údajov je Hotelový doktor s.r.o. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje správcu sú e-mail: radim@hotelovydoktor.com, telefón +421 903 801 141.
  3. Poskytovateľ spracováva iba tie informácie a osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky www.hotelovydoktor.com, podnikateľskú činnosť a oprávnený záujem Poskytovateľa.
  4. Poskytovateľ zhromažďuje informácie a osobné údaje pri vyplnení (i) Kontaktného formulára za účelom definovania špeciálneho dopytu, objednávky alebo (ii) Registračného formulára k objednávke a platbe za Služby Poskytovateľa.  Formuláre vyžadujú niektoré z týchto údajov Klienta: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu objednávajúcej firmy, IČ/DIČ, bankový kontakt, telefónne číslo a ďalšie, podľa položiek formulára. Pri vyplnení online formulárov je  zaevidovaná Klientova IP adresa.
  5. Osobné údaje Klienta využíva Poskytovateľ pri spracovaní, potvrdzovaní a komunikácii s Klientom pri podnikateľské činnosti a oprávnenom záujme. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať Klientov o vlastných podobných produktoch a službách. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Klienta bude Poskytovateľ na základe histórie objednávok Klienta vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity Klienta na webovom sídle (Cookies a Google Analytics).
  6. Osobné údaje Klienta sú nepredajné, nevymeniteľné, neprevediteľné z akéhokoľvek dôvodu, bez súhlasu Klienta.
  7. V prípade poskytovania služieb Poskytovateľom ide o Služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
  8. Poskytovateľ spracúva a archivuje osobné údaje po dobu 2 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu Poskytovateľ má v súvislosti so zásadou minimalizácie uchovávania povinnosť automaticky vymazať osobné údaje v okamihu, kedy je splnený stanovený účel spracúvania osobných údajov a získané údaje už ďalej nie sú pre účely Poskytovateľa potrebné.
  9. E-mailová adresa Klienta bude využitá pre zasielanie aktualizovaných informácií k objednaným Službám Poskytovateľa alebo ku komunikácii týkajúcej sa merita v Kontaktnom formulári ako aj oprávnenému záujmu Poskytovateľa. Klient môže byť kontaktovaný po realizácii Služby za účelom zistenia kvality Poskytovateľom poskytovaných služieb, a to formou dotazníka. 
  10. Telefonickú komunikáciu s Klientom využíva Poskytovateľ len k obchodným účelom a to len v nevyhnutných prípadoch.
  11. Poskytovateľ na stránke www.hotelovydoktor.com používa súbory cookies. Viac o používaní súborov cookies je dostupné tu:  Zásady používania súborov cookies.
  12. Súbory cookies môže Klient kontrolovať a/alebo zmazať, detaily nájde tu: aboutcookies.org. Klient môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači. Niektoré prehliadače môže Klient nastaviť tak, aby znemožnil ukladanie súborov cookies, ale potom musí stránku manuálne sfunkčniť. Informácie o tom ako Klient používa stránku www.hotelovydoktor.com sa zdieľajú s Google prostredníctvom nástroja Google Analytics.
  13. Používanie súborov cookies na stránke www.hotelovydoktor.com môže Klient jednoducho prijať alebo odmietnuť nastavením jeho internetového prehliadača.
  14. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom stránky Poskytovateľa.
  15. Ak sa Klient domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže Klient adresovať na ich kontaktné údaje.