logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Green manažment ako súčasť CSR v ubytovacom zariadení

PRIPRAVUJE SA

Termín Bude doplnený neskôr.

Miesto Piešťany

Cena 99 EUR. Nie som platiteľom DPH.

Cena zahŕňa Organizačné a technické zabezpečenie, študijné materiály, občerstvenie a obed počas prestávok, Certifikát o absolvovaní.

99.00

Popis odborného vzdelávania

V súčasnom období sú stratégie Enviromental, Social a Governance in. Firmy budú poskytovať od roku 2023 povinne tzv. nefinančný reporting stakeholderom. A to všetko vďaka klimatickej zmene. Je treba zmierniť jej dopady. Bude reč o možnostiach, ako na jednotlivých strediskách optimalizovať náklady, správať sa ekologicky a čo všetko si musíme zrátať a zdôvodniť. Pripravíme si audit a plán opatrení implementácie zelených opatrení na ubytovacom úseku, stravovacom úseku, v administratíve, na technickom úseku a na sales tíme. Zameriame sa na odpad, ktorý vzniká v hoteli a ako sa ho zbaviť. Zero Waste. Ako s nadbytočnou  nepredanou produkciou vyrobených jedál. Spoločensky zodpovedná firma ako firma s konkurenčnou výhodou medzi ostatnými. Záverečný test a odovzdanie Certifikátu o absolvovaní.

Odborné vzdelávanie

Ďalšie odborné vzdelávania