logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Business protokol a spoločenská etiketa v ubytovacom zariadení

PRIPRAVUJE SA

Termín Bude doplnený neskôr.

Miesto Piešťany

Cena 99 EUR. Nie som platiteľom DPH.

Cena zahŕňa Organizačné a technické zabezpečenie, študijné materiály, občerstvenie a obed počas prestávok, Certifikát o absolvovaní.

99.00

Popis odborného vzdelávania

Naše pracovné povinnosti plníme v konzervatívnom prostredí, na ktoré sú naši hostia zvyknutí. Preto si vysvetlíme význam etikety, ako sa pracuje v business prostredí, ktorým hotel je. A prečo dodržiavať spoločenský protokol a aké to má výhody pre podnik. Ako sa obliekať do práce a na iné spoločenské udalosti. Skontrolujeme si vlastný outfit a výzor. Oboznámime sa s rozličnými spoločenskými podnikmi, rôznymi formami obsluhy pri stole. Ozrejmíme si zákon spoločenskej významnosti. Správanie sa v dennom civilnom režime a pri plnení pracovných povinností voči spoločensky významným osobám. Ukážeme si, ako vyzerajú pracovné raňajky, pracovný obed. Verbálna a neverbálna komunikácia. Faux pas v našom živote a ako to všetko vyriešiť. Diverzita a inklúzia v pracovnom prostredí. Time management. Small talks. Na záver niečo o diplomatickom a štátnom protokolu. Záverečný test a odovzdanie Certifikátu o absolvovaní.

Odborné vzdelávanie

Ďalšie odborné vzdelávania