logo-01

Napíšte mi

radim@hotelovydoktor.com

Zavolajte mi

+421 903 801 141

Ako pripraviť finančný plán? A to nielen na budúci rok

PRIPRAVUJE SA

Termín Bude doplnený neskôr.

Miesto Piešťany

Cena 99 EUR. Nie som platiteľom DPH.

Cena zahŕňa Organizačné a technické zabezpečenie, študijné materiály, občerstvenie a obed počas prestávok, Certifikát o absolvovaní.

99.00

Popis odborného vzdelávania

Finančný plán na budúci rok a jeho obhajoba – príprava čiastkových plánov. Aké dáta používať. Kam upriamiť pozornosť v budúcom období pri plánovaní. Personálny plán a mzdové prostriedky na personál. Benefity zamestnancov. Plán investícií a plán bežnej údržby. Plán predaja izieb podľa segmentov. Marketingový plán hotela. Plán predaja výkonov reštaurácií, barov, konferenčných akcií a wellness. Normovanie práce. Food and Beverage cost. Náklady na 1 izbu. Previazanosť plánu s forecastingom. Pripravíme si vzorový plán. Zostavovanie plánu v dobe neistoty a dopad na plánovanie v súčasnom období. Záverečný test a odovzdanie Certifikátu o absolvovaní.

Odborné vzdelávanie

Ďalšie odborné vzdelávania